Esther LeblancEsther Leblanc

Als oprichter van GEPOMA ben ik verantwoordelijk voor het totale proces, de dagelijkse gang van zaken alsook praktisch aan de slag bij de klant.

In 2000 ben ik ondernemer geworden waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds volledig achter sta.

Samen met mijn levenspartner, zoon en dochter proberen we het maximale uit het leven te halen op de manier die bij ons past, durven genieten van kleine dingen. We gaan situaties niet uit de weg en houden vast aan ons motto: samen sterk. Ik hecht veel waarde aan relaties en onderhoud van relaties. Goede communicatie en aandacht zijn hierbij wat mij betreft erg belangrijk.

Ik ben een Limburger in hart en nieren. Als werkgebied hebben we bewust voor Limburg gekozen, we zijn snel ter plekke en kunnen op deze manier afspraken op zeer korte termijnen realiseren.

We zijn de dienstverlener “om de hoek” en spreken de taal van werkgever en werknemer. Ons uitgangspunt is van aandacht naar oplossing. Door in een vroeg stadium situaties bespreekbaar te maken komen we meestal tot de juiste oplossing voor alle betrokkenen.

Vanuit GEPOMA ontzorgen wij werkgever en regelen we in onderling overleg nagenoeg alles vanaf de eerste ziektedag tot en met een mogelijke WIA-aanvraag.

 

Miriam MeijersMiriam Meijers

Mijn naam is Miriam Meijers, geboren en getogen in Limburg. Ik ben getrouwd en moeder van 5 zonen en pleegmoeder van een pleegdochter.

Mijn achtergrond ligt in  het HRM-vakgebied. Het adviseren en begeleiden van medewerkers en werkgevers bij uiteenlopende vraagstukken en problematiek spraken mij hierbij altijd het meeste aan. Zo heb ik na mee dan 10 jaar als HRM-adviseur te hebben gewerkt samen met een collega de interne arbodienst opgezet bij de Zuyd Hogeschool. In mijn rol als verzuimadviseur  kon ik mijn passie om kijkend naar alle omstandigheden en mogelijkheden, oplossingen te zien en te creëren, met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers helemaal kwijt.

In 2011 ben ik gestart bij Gepoma.  De rode draad in mijn loopbaan is tevens de visie van Gepoma; een bijdrage leveren aan een duurzaam en gezond personeelsbestand met medewerkers die met zoveel mogelijk plezier naar beste kunnen presteren.

De laatste vijf jaar heb ik mij vooral gericht op het coachen en ondersteunen van leidinggevenden en medewerkers die uitgevallen zijn of dreigden uit te vallen.

Betrokkenheid, pro-actief, laagdrempelig, verbinding en concrete doelgerichte adviezen kenmerken mijn aanpak richting zowel werknemer als werkgever.
Naast mijn rol als verzuimcoördinator ben ik tevens actief als vertrouwenspersoon en werkplekadviseur.

 

Ralf TillmansRalf Tillmans

Mijn arbeidsverleden op het gebied van management en operationeel leidinggeven binnen een aantal verschillende werkvelden geven mij de bagage om de volgende stap te zetten.

Bij Gepoma vind ik mijn nieuwe uitdaging. Als verzuimcoördinator help ik werkgevers grip te krijgen op verzuim en medewerkers sneller te laten terugkeren in het arbeidsproces.

Daarnaast start ik binnenkort met de opleiding A&O deskundige, om mij te ontwikkelen tot een Arbo adviseur op strategisch en tactisch niveau.

Aandacht en betrokkenheid voor zowel werkgever als werknemer op het gebied van verzuimbegeleiding kenmerken mijn aanpak. Waarin er nog elke dag geleerd wordt vanuit de praktijk, en dit ons de mogelijkheid geeft om een passend advies of ondersteuning te geven.

Helpen waar het nodig is!

 

Mart Nelissen (geniet van zijn welverdiende pensioen)

Mijn naam is Mart Nelissen, Arbo verpleegkundige, ik heb jarenlange expertise op het gebied van verzuimbegeleiding en arbeidsomstandigheden.

De nadruk leg ik bij hetgeen de zieke werknemer WEL aan arbeidsmogelijkheden heeft en niet welke hij NIET heeft. Samen met de werkgever en zieke werknemer denk ik in oplossingen en niet in problemen.

Ook houd ik voortdurend en intensief contact / communicatie met werkgever en werknemer om het ziekteverzuim zo adequaat mogelijk te begeleiden.

Wij, de medewerkers van Gepoma, hebben ruime kennis van verzuimbeheersing, Arbo wet- en regelgeving.

Onze directe communicatie, snelheid en gericht handelen in het verzuimproces en alle aanverwante zaken dragen wij hoog in het vaandel.

Ook in preventie van ziekteverzuim kunnen wij een belangrijke rol spelen immers voorkomen is beter dan genezen.

 

Linkedin

Esther Leblanc
06 - 54 65 67 55
esther@gepoma.nl

Linkedin

Miriam Meijers 
06 - 12 54 08 97
miriam@gepoma.nl

Linkedin

Ralf Tillmans
06 - 26 58 70 96
ralf@gepoma.nl