Op het gebied van duurzame inzetbaarheid houden we ons bezig met de vitaliteit van mens en organisatie,  preventie, arbeidsrevalidatie en arbeidsreïntegratie.

De combinatie van verzuimbegeleiding met duurzame inzetbaarheid is steeds meer een item dat past bij goed werkgeverschap en waarin organisaties willen investeren. Om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken op individueel en organisatorisch niveau, maken wij onder andere gebruik van een uitgebreide analyse, waarbij gekeken wordt hoe medewerkers in hun kracht kunnen worden gezet. Hierbij staan de gezondheid, leefstijl, loopbaan en de interesses centraal.
Mensen in beweging brengen het beste uit zichzelf te halen, wat een positieve weerslag heeft op de vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van een organisatie. De juiste match maken tussen werknemer en organisatie en dat op alle vlakken. Samen zorgen dat het individu en de organisatie klaar zijn om met
(werk)plezier de toekomst in te gaan.